Dystrybucje serwerów Eco


Dystrybucje i systemy operacyjne dostępne wraz z serwerem dedykowanym Eco

W Panelu klienta znajdziesz zoptymalizowane i kompatybilne z Twoim serwerem wersje.*

Eco

Systemy operacyjne

 

Linux/Unix
 

CentOS 7
Debian 10
Debian 11
Rocky Linux 8
Rocky Linux 9
Alma Linux 8
Alma Linux 9
Fedora 36
Ubuntu 18.04
Ubuntu 20.04
Ubuntu 22.04

Windows
 

Windows Server 2016 Standard Edition
Windows Server 2016 Datacenter Edition
Windows Server 2019 Standard Edition
Windows Server 2019 Datacenter Edition
Windows Server 2022 Standard Edition
Windows Server 2022 Datacenter Edition

Bazy danych
 

Microsoft SQL Server 2016 Standard Edition
Microsoft SQL Server 2016 Web Edition
Microsoft SQL Server 2017 Standard Edition
Microsoft SQL Server 2017 Web Edition
Microsoft SQL Server 2019 Standard Edition
Microsoft SQL Server 2019 Web Edition

 Interfejs zarządzania
 

cPanel CentOS 7
cPanel Alma Linux 8
Plesk CentOS 7
Plesk Alma Linux 8
Plesk Debian 10

 Wirtualizacja
 

VMware ESXi 7.0
Windows Hyper-V Server 2016
Windows Hyper-V Server 2019
Proxmox VE 7

 

*Kompatybilność różni się w zależności od wybranego serwera dedykowanego.